Beslutet är fattat!

Nu börjar en spännande resa, D har blivit erbjuden en ny tjänst i Europa, det betyder att hela familjen ska flytta till schweiz och det lutar åt att vi flyttar till Zürich då där finns bra flygplats!
 
Många beslut ska fattas och snart börjar äventyret.
0 kommentarer